Στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση με θέμα "Lifeboat and Rescue boat Launching Appliance brakes".

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018, από τον Σύλλογο Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (CyNAMEA) σε συνεργασία με την Marpa Co Ltd και ομιλητή τον κύριο Πάπαλο Χρίστο.

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος της Παρουσίασης!!!

Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.