Στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση με θέμα "Condition Monitoring with Vibration Analysis".

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2018, από τον Σύλλογο Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (CyNAMEA) σε συνεργασία με τον FNT at Sea Services Ltd και ομιλητή τον κύριο Κωνσταντίνο Καμάρα, Τεχνικό Διευθυντή της FNT at Sea Services Ltd.

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος της Παρουσίασης!!!

Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.