Ο Σύλλογος Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1999. Η ίδρυση του Συλλόγου κατέστη αναγκαία  λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο, που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των νέων ανερχομένων επιστημόνων και επαγγελματιών του τομέα της Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας.

 

Ο Σύλλογος έθεσε σαν στόχο να βοηθήσει τα μέλη του για συνεχή ενημέρωση στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου, καθώς επίσης και για την αναγνώριση της επαγγελματικής τους ιδιότητας.