Σήμερα ο ναυτιλιακός τομέας παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς διεθνούς δραστηριότητας, ο οποίος θα συνεχίζει να εργοδοτεί καλά αμειβόμενο και ψηλής εξειδίκευσης προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός επιστημόνων που εργάζονται στην Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, δεν νοείται Ναυτική χώρα χωρίς τα δικά της στελέχη και τις δικές της Ναυτιλιακές υποδομές.

Ο Σύλλογος μας, διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη στην Κύπρο της Ναυπηγικής Επιστήμης και Ναυτικής Τεχνολογίας γενικότερα, υστερεί τόσο σε σχέση με την ανάπτυξη του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα όσο και με την αναβαθμισμένη θέση της Κύπρου στην παγκόσμια ναυτιλία. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες και προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί σε αντίστοιχο βαθμό η Ναυπηγική Επιστήμη, προς όφελος της ναυτιλίας και της οικονομίας γενικότερα.

Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:

  1. Αρωγοί στην δημιουργία κλάδου Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΤΕΚ ώστε να ρυθμιστεί και θεσμικά ένας σημαντικός, για την Κύπρο, τομέας της Μηχανικής Επιστήμης.
  2. Στήριξη στην δημιουργία Τμήματος Ναυτικής Τεχνολογίας (Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας) στα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
  3. Προώθηση της ιδέας κατασκευής ναυπηγοεπισκευαστικών διευκολύνσεων στην Κύπρο καθώς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν υπάρχουν ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και διευκολύνσεις, που να χαρακτηρίζονται με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.
  4. Προώθηση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των μελών του Συλλόγου μέσω ακαδημαϊκών τίτλων και  εκπαιδευτικών σεμιναρίων για προσωπική ανέλιξη καθώς και για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν στην εγχώρια βιομηχανία.
  5. Η ενδυνάμωση των προσπαθειών για μετατροπή της Κύπρου, σαν της μόνης Ευρωπαϊκής χώρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο με ενίσχυση των θαλάσσιων συνδέσεων με χώρες της περιοχής.