Στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο θα βρείτε την παρουσίαση με θέμα "3D Industrial Services via Laser Scanner and Industrial Total Station Technology".

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2017, από τον Σύλλογο Ναυπηγών και Ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (CyNAMEA) σε συνεργασία με την εταιρία  METRICA S.A και ομιλητή τον κύριο Γιώργο Παυλάκο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Υποστηρικτικοί οργανισμοί της εκδήλωσης ήταν ο Lloyd's Register στις εγκαταστάσεις του οποίου έγινε και η παρουσίαση, το YoungShip Cyprus καθώς και ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος της Παρουσίασης!!!

Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Με αυτή την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους σε αυτή την παρουσίαση.